Dobór chłodnicy oleju do nowej maszyny

Opis nowego układu hydraulicznego

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania w celu dobrania odpowiedniej chłodnicy oleju:

Szybki dobór chłodnicy

Ciepło odbierane
z układu przez chłodnicę
Wentylator 12VDC
-
przepływ oleju
Wentylator 24VDC
-
przepływ oleju
Wentylator AC
-
przepływ oleju
Wentylator zintegrowany
z pompą bocznikową
Wentylator napędzany
silnikiem hydraulicznym
1,5 kWLDC-002-A
20 l/min..60 l/min
LDC-002-B
20 l/min..60 l/min
LAC2-003-2-C
13 l/min..80 l/min
3 kWLDC-004-A
30 l/min..80 l/min
LDC-004-B
30 l/min..80 l/min
LAC2-004-2-C
40 l/min..100 l/min
LOC3 007 - 4 - D – A
20 l/min
5 kWLDC-007-A
35 l/min..100 l/min
LDC-007-B
35 l/min..100 l/min
LAC2-007-2-C
25 l/min..120 l/min
LOC3 007 - 4 - D – B
40 l/min
LHC2-007-1500 rpm
35 l/min..120 l/min
8 kWLDC-011-A
45 l/min..100 l/min
LDC-011-B
45 l/min..100 l/min
LAC2-011-4-D
40 l/min..120 l/min
LOC3 011 - 4 - D – B
40 l/min
LHC2-011-1500 rpm
40 l/min..120 l/min
10 kWLDC-016-A
50 l/min..110 l/min
LDC-016-B
50 l/min..110 l/min
LAC2-016-4-D
30 l/min..140 l/min
LOC3 016 - 4 - D – B
40 l/min
LHC2-016-1500 rpm
30 l/min..140 l/min
16 kWLDC-023-A
60 l/min..150 l/min
LDC-023-B
60 l/min..150 l/min
LAC2-023-4-D
40 l/min..140 l/min
LOC3 023 - 4 - D – B
40 l/min
LHC2-023-1500 rpm
40 l/min..140 l/min
21 kWLDC-033-A
100 l/min..200 l/min
LDC-033-B
100 l/min..200 l/min
LAC-033-4-A
50 l/min..180 l/min
LOC3 033 - 4 - A – C
60 l/min
LHC-033-1500 rpm
50 l/min..180 l/min
38 kWLAC-044-4-A
100 l/min..250 l/min
LOC3 044 - 4 - A – D
80 l/min
LHC-044-1500 rpm
100 l/min..250 l/min
45 kWLAC-058-6-A
130 l/min..300 l/min
LHC-058-1000 rpm
130 l/min..300 l/min
55 kWLAC-110-6-A
130 l/min..350 l/min
LHC-110-1000 rpm
130 l/min..350 l/min

Opcje AC (wentylatora prądu przemiennego): C -230VAC, D lub E – 230/400VAC

Dobór dla warunków przeciętnych: temperatura oleju max 55°C – temperatura otoczenia 25°C = ΔT=30°C

Tabela zawiera typoszereg skrócony. Należy sprawdzić czy wybrana chłodnica jest odpowiednia do występującego w układzie przepływu oleju wg szczegółowych kart katalogowych Bipromasz.

LDC.pdf – chłodnice z wentylatorem prądu stałego

LAC.pdf – chłodnice z wentylatorem prądu przemiennego

LHC.pdf – chłodnice z wentylatorem napędzanym silnikiem hydraulicznym

LOC.pdf – chłodnice z wentylatorem i własną pompą obiegową, napędzane od silnika prądu przemiennego