Prowadzimy firmowy sklep Sklep ParkerStore

Chłodnice oleju hydraulicznego

Chłodnice oleju hydraulicznego z naszej oferty umożliwiają obniżenie temperatury oleju w zbiornikach agregatów hydraulicznych. Oferujemy bardzo wiele typów, dlatego prawidłowy dobór chłodnicy oleju hydraulicznego można konsultować z naszymi inżynierami.

Utrzymywanie oleju hydraulicznego w zakresie temperatur zalecanych przez producenta oleju mineralnego, syntetycznego czy biodegradowalnego jest podstawowym warunkiem bezawaryjnej pracy układu hydraulicznego maszyn i urządzeń. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury oleju prowadzi do przyspieszonego „starzenia się”, tj. ulegają wytrąceniu i powiązaniu w związki stałe dodatki przeciwcierne, przeciwpienne i przeciwutleniające. Barwa oleju zmienia z reguły kolor, a olej drastycznie traci lepkość w podwyższonych temperaturach.

Oferujemy modele m.in.:

  • Typu LDC – z kompaktowymi silnikami prądu stałego do maszyn mobilnych, np. do wiertnic hydraulicznych,
  • Typu LAC – z silnikami trójfazowymi do zastosowań przemysłowych stacjonarnych,
  • Typu LOC – z silnikami trójfazowymi napędzającymi wentylator i zintegrowaną pompę hydrauliczną do zastosowań przemysłowych stacjonarnych w obiegach bocznikowego chłodzenia oleju,
  • Typu LHC – z silnikami hydraulicznymi do napędu wentylatorów dużej mocy,

Chłodnica oleju hydraulicznego do poprawnej pracy wymaga właściwego wyposażenia dodatkowego, dlatego w kategorii produktowej Chłodnice oleju są oferowane także nowoczesne termostaty i zawory by-pass (sterowane ciśnieniowo lub termicznie).

Zachęcamy do wypełnienia formularza doboru chłodnicy w celu otrzymania dopasowanej do potrzeb oferty.