1. Start
 2. /
 3. Kontakt

Adres

 • Bronikowskiego 8
 • 85-426 Bydgoszcz

Tel. / fax. / e-mail

 • biuro@bipromasz.pl
 • Tel.: +48 52 379 93 10
 • Fax.: +48 52 379 93 11
 • kom.: +48 501 139 935

Automechanika

 • automechanika@bipromasz.pl
 • Tel.: +48 52 379 81 99

adres:
85-426 Bydgoszcz
ul. Bronikowskiego 8
telefon:
(52) 379 93 10
Hose Doctor:
(52) 379 80 00
fax:
(52) 379 93 11
e-mail:
biuro@bipromasz.pl
strona WWW:
http://www.bipromasz.pl

 • Centrum inżynieryjne PARKER STORE
 • Mobilne Pogotowie Techniczne 24h HOSE DOCTOR
 • Realizowanie wizyt technicznych do klientów
 • Kompletnie wyposażony warsztat techniczny
 • Zakuwanie przewodów hydraulicznych
 • Lokalny magazyn produktowy o odpowiedniej wartości
 • Tworzenie magazynu produktów pod potrzeby klienta
 • Internetowe konta dla klientów PARKER STORE on-Line
 • Bezpośredni dostęp do europejskiego magazynu firmy PARKER
 • Płatność kartą kredytową VISA/MASTERCARD

Certyfikat dystrybutora PARKER

O firmie

Firma Bipromasz zaczęła swoją działalność w 2000r., natomiast w 2008 otworzyła swój oddział w Toruniu. Oba spełniły wszystkie kryteria, aby stać się częścią prestiżowej, międzynarodowej sieci Parker Store. Główną specjalizacją jest hydraulika siłowa, w ramach której zajmujemy się sprzedażą tych elementów, a uzupełnieniem jest projektowanie i wykonywanie gotowych urządzeń, na bazie wspomnianych produktów. Wśród przykładowych urządzeń możemy wymienić: pompy płuczkowe dla wiertnictwa, osprzęty koparkowe, agregaty hydrauliczne spalinowe i elektryczne oraz siłowniki hydrauliczne.

Zapraszamy także do Parker Store
w Gdyni  ul. Hutnicza 11E

Dlaczego warto z nami współpracować

Uzupełnieniem oferty jest serwis i naprawa wielu maszyn i urządzeń związanych z hydrauliką. Spośród wielu konkurencyjnych firmy wyróżniamy się tym, że posiadamy własne biuro konstrukcyjne, z bardzo doświadczonym zespołem. Potrafimy rozwiązać wiele skomplikowanych problemów technicznych. Dla klientów ceniących szybkość rozwiązania problemów uruchomiliśmy mobilny serwis techniczny Hose Doctor.


Kontakt HOSE DOCTOR: (52) 379 80 00

 • Montaż przewodów przemysłowych
 • Zakuwanie przewodów hydraulicznych od ręki
 • Czyszczenie zakutych przewodów hydraulicznych (w technologii przestrzału “SPONGE”)
 • Testy ciśnieniowe przewodów hydraulicznych
 • Diagnostyka układów hydraulicznych
 • Nabijanie akumulatorów hydraulicznych
 • Pomiar czystości oleju hydraulicznego
 • Filtracja brudnego oleju hydraulicznego
 • Napełnianie układu czystym olejem hydraulicznym
 • Montaż instalacji rurowych hydraulicznych

Kodeks postępowania dystrybutorów

Zapraszamy do złożenia poniżej zapytania ofertowego, dzięki któremu, będziemy mogli przygotować ofertę na miarę Państwa potrzeb!

Korzystając z formularza akceptujesz informacje zawarte w naszej polityce prywatności.

* Pola oznaczone * są obowiązkowe!

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem danych osobowych?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma BIPROMASZ Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą przy ul. Bronikowskiego 8, 85-426 Bydgoszcz NIP: 9671360635, REGON: 341590492. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej na adres: ul. Bronikowskiego 8, 85-426 Bydgoszcz, e-mail: biuro@bipromasz.pl
 2. Firma BIPROMASZ Sp. z o.o. Sp.k. powołała Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail biuro@bipromasz.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bronikowskiego 8, 85-426 Bydgoszcz.
 3. Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, f, RODO, tj.:

 1. W celu zawarcia i wykonywania umowy a także po jej zakończeniu w celu zapewnienia sprawnej obsługi posprzedażowej. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt.b, w skrócie „wykonanie umowy”).
 2. W celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np.:
  1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
  2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje
 3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
  1. przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.c, w skrócie„obowiązek prawny”)
  2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.c, w skrócie „obowiązek prawny”)
 4. W celach wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu np.:
  1. dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres przez który przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.f, w skrócie „nasz prawnie uzasadniony interes”)
  2. marketingu bezpośredniego, tj. kierowania treści marketingowych i ofert promocyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.f, w skrócie „nasz prawnie uzasadniony interes”)
  3. prowadzenia przez nas bazy potencjalnych kontrahentów, uwzględniającej Pani/Pana dane osobowe, jako przedstawiciela kontrahenta, i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości lub zarządzania zgodami w zakresie przetwarzanych danych osobowych. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.a tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz na podstawie prawnej: art. 6 ust.1 pkt.f, w skrócie „nasz prawnie uzasadniony interes”)
  4. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne; (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.f, w skrócie „nasz prawnie uzasadniony interes”)
 5. Z danych będących naszym prawnie uzasadnionym interesem lub danych uzyskanych na podstawie zgody osoby której dotyczą będziemy korzystać do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu lub usunięcia danego kontrahenta z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów. Z zależności od tego co nastąpi później.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty  realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi transportowe, kurierskie lub pocztowe a w zakresie dochodzenia naszych roszczeń kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz biura informacji gospodarczej. Odbiorcami Pani/Pana danych będą również organy uprawnione do ich otrzymania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych. Dane mogą zostać przekazane w procesie zawierania i wykonywania łączącej nas umowy. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b , w skrócie „wykonanie umowy”). Przekazanie danych nastąpi w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez:

 1. kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@bipromasz.pl
 2. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bronikowskiego 8, 85-426 Bydgoszcz

Jakie przysługują Państwu prawa?

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu zawarcia umowy. Brak podania tych danych skutkował będzie brakiem możliwości zawarcia umowy. W innym przypadku niż zawarcie i wykonanie umowy, podanie danych jest dobrowolne. Jednak brak ich podania może spowodować, że kontrahent nie będzie mógł widnieć w prowadzonej bazie kontrahentów.

W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem

Mieczysław Gorzoch

Prezes Zarządu Komplementariusza

obowiązująca od 01.01.2018

I Definicje

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie bipromasz.pl (lub innych, dzierżawionych przez firmę BIPROMASZ Sp. z o.o. Sp. k., zawierających w nazwie słowo „BIPROMASZ”)
 3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego, Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

II Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest firma BIPROMASZ Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bronikowskiego 8, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem: KRS – 0000513104, NIP: 967-136-06-35, REGON: 341590492.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl
  4. Poprzez gromadzenie statystyk w systemie GoogleAnalytics.
 3. Serwis nie prowadzi rejestracji użytkowników, nie tworzy kont użytkowników, ani nie gromadzi ich danych osobowych, e-maili, czy haseł.
 4. Informacje, w tym dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego, służą wyłącznie celom kontaktowym i zapisywane są w logach serwera.

III informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itp.)
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.

IV informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

V logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych przez firmę Home.pl.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
  8. dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  9. dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI udostępnianie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Google Chrome
  3. Safari
  4. Mozilla Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (IOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry