Hydrauliczny Agregat Spalinowy HAS-70

Hydrauliczny Agregat Spalinowy HAS-70 produkcji firmy Bipromasz

Przeznaczenie

Hydrauliczny Agregat Spalinowy HAS-70 oferowany jest w wersji na przyczepie dwuosiowej o masie całkowitej 1400 kg.

Produkowany jest w wersji jedno lub dwupompowej.

Chłodnica oleju umożliwia intensywną eksploatację.

Znajduje głównie zastosowanie do zasilania wiertnic poziomych i innego sprzętu budowlanego i drogowego.

W standardzie wyposażony w trwałe pompy hydrauliczne Parker oraz niezawodne silniki wysokoprężne Kubota.

Dane techniczne

Parametr charakterystycznyJednostkaWartość parametru
Typ agregatuHAS-70
MockW73
Wydajnośćdm3/min.135+45
Ciśnienie nominalneMPa20/25
Masakg---
Silnik spalinowy (standard)Kubota

Wymiary