Hydrauliczny Agregat Spalinowy HAS-25

Hydrauliczny Agregat Spalinowy HAS-25 produkcji firmy Bipromasz

Przeznaczenie

Hydrauliczny Agregat Spalinowy HAS-25 oferowany jest w wersji na przyczepie jednoosiowej o masie całkowitej 750kg.

Produkowany jest w wersji jedno lub dwupompowej.

Chłodnica oleju umożliwia intensywną eksploatację.

Znajduje głównie zastosowanie do zasilania wiertnic poziomych i innego sprzętu budowlanego i drogowego.

W standardzie wyposażony w trwałe pompy hydrauliczne Parker oraz niezawodne silniki wysokoprężne Kubota.

Dane techniczne

Parametr charakterystycznyJednostkaWartość parametru
Typ agregatuHAS-25
MockW25
Wydajnośćdm3/min.58+25
Ciśnienie nominalneMPa20/25
Masakg630
Silnik spalinowy (standard)Kubota

Wymiary

Przykładowy sprzęt do współpracy z HAS-25

Wiertnica pozioma do studni fi 1000
Wiertnica pozioma do studni fi 1000