Zawór przelewowy
serii R6V

zawor_cisnieniowy_rrs2

Zadaniem zaworu przelewowego jest ograniczenie ciśnienia w układzie hydraulicznym. W przypadku wzrostu ciśnienia ponad nastawioną wartość, zawór przesterowuje się kierując olej do portu T, który połączony jest ze zbiornikiem. Zawór ciśnieniowy R6V posiada znormalizowane przyłącze płytowe ISO 6264. W wyposażeniu zaworu RS jest zawór elektromagnetyczny (pilot) sterujący zaworem głównym.

Dostępne są dwie konfiguracje: bezprądowo otwarty zawór główny (standard) lub bezprądowo zamknięty zawór główny (opcja). Zawór R jest dostarczany bez pilota sterującego. Dzięki zastosowaniu zaworu sterującego elektromagnetycznego zawór przelewowy RS można załączać elektrycznie lub wyłączać dla swobodnego przepływu z portu P do T. Odpowiada on zatem wymaganiom układów hydraulicznych pod względem: – rozruch bez obciążenia, – bieg jałowy bez strat ciśnieniowych, – sprzężenie z elektrycznym wyłącznikiem awaryjnym.

Zawór przelewowy sterowany pośrednio z zaworem odciążającym

Zawory przelewowe sterowane pośrednio serii R6V (z przyłączem typu E wg DIN 24340) zbudowane są ze stopnia sterującego z regulacją ręczną oraz stopnia głównego typu grzybkowego. Dostępna jest funkcja odciążania zaworu realizowana za pomocą rozdzielacza sterowanego elektromagnesem w celu zapewnienia minimalnego ciśnienia w układzie.

Właściwości

 • Sterowanie pośrednie z nastawą ręczną
 • typ przyłącza
  • R6V Płyta montażowa wg ISO 6264 (typ E wg DIN
   24340) z zaworem odciążającym Cetop 03
 • 3 zakresy ciśnienia
 • 3 rodzaje elementów nastawczych
  • Pokrętło
  • Nakrętka kołpakowa z plombą ołowianą
  • Zamek z kluczem
 • Kanał X do sterowania zdalnego

Działanie:

Seria R6V
Ciśnienie w instalacji podawane do kanału P poprzez kanał X działa na dociskany sprężyną grzybek umieszczony w korpusie zaworu sterującego. Zawór sterujący kontroluje ciśnienie w komorze Z nad tłoczkiem zaworu głównego, który jest dodatkowo dociskany sprężyną główną.

Gdy ciśnienie sterujące jest większe od nastawionego, następuje odsunięcie grzybka od gniazda, co powoduje spadek ciśnienia sterującego.

Gdy ciśnienie w układzie jest większe niż łączna wartość ciśnienia sterującego i siły sprężyny, tłoczek główny unosi się i otwiera kanał T, powodując ograniczenie ciśnienia w kanale P do ustawionego poziomu.

Seria R6V z funkcją odciążania

Oprócz funkcji ograniczania ciśnienia zawory serii R umożliwiają łączenie komory Z ze zbiornikiem dzięki użyciu zaworu odciążającego sterowanego elektromagnesem. Umożliwia to uzyskanie przepływu oleju z kanału P do T przy minimalnym spadku ciśnienia. Zawór odciążający może być zaworem zgodnym z normą Cetop 03 (przyłącze typu E) lub zaworem warstwowym (przyłącze typu D). Dla obu typów zaworu odciążenie może być realizowane przy włączonym (kod 11) lub wyłączonym (kod 09) zasilaniu elektromagnesu.

Rozmiar1025
Przepływ maksymalny250 l/min500 l/min
Ciśnienie maksymalne350 bar350 bar
Masa5.9 kg7.2 kg
Ciecz roboczaolej mineralnyolej mineralny
Kod zamówieniowyRS10R25S4SN1JW (do 2013r.),
R6V03-5951009G0QB1
zamiennik do Ponar Wadowice DBW10
R6V06-5951009G0QB1
zamiennik do Ponar Wadowice DBW20

Napięcie zaworu odciążającego* 24VDC

* dostępne 12 VDC, 230 VAC, 110V – 50hz

zawor_cisnieniowy_rrs_wymiary

Wymiary płyty przyłączeniowej dla zaworu o rozmiarze NG10

zawor_cisnieniowy_rrs_wymiary2

P,T = G3/4; X=G1/4

Wymiary płyty przyłączeniowej dla zaworu o rozmiarze NG25

zawor_cisnieniowy_rrs_wymiary3

P,T = G 1 1/4; X=G1/4

Kategoria
Zawory ciśnieniowe