Rozdzielacze hydrauliczne elektrycznie sterowane typ D1VW (4D01) – max 80 l/min, max 350 bar

Rozdzielacze hydrauliczne elektrycznie sterowane typ D1VW (4D01)

Przeznaczenie

Rozdzielacze hydrauliczne o symbolu D1VW (PARKER) są odpowiednikami rozdzielaczy 4D01 (DENISON) i są zgodne z normą DIN NG06 (zamienne za rozdzielacze produkcji PONAR WADOWICE). Są to rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie, mogą być montowane w układach hydraulicznych w których przepływ oleju wynosi max 80 l/min, a ciśnienie robocze nie przekracza 350 bar. Oferowane rozdzielacze przeznaczone są do montowania na płytach przyłączeniowych w dowolnym położeniu.

Dane techniczne

  • Max przepływ: 80 l/min
  • Max ciśnienie na portach P, A, B: 350 bar
  • Max ciśnienie na porcie T: 210 bar (DC) ; T: 140 bar (AC)
  • Masa rozdzielacza [kg]: 1,5-jednosekcyjny
  • Porty przyłączeniowe: wg DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03
  • Ciecz robocza: olej hydrauliczny o lepkości 2.8-400 cSt
  • Klasa czystości oleju: 18/16/13 wg ISO 4406

Wymiary przyłączeniowe

Rozdzielacz hydrauliczny elektrycznie sterowany typ D1VW - wymiary przyłączeniowe

Rozdzielacz hydrauliczny elektrycznie sterowany typ D1VW – wymiary przyłączeniowe

Oznaczenia

Rozdzielacz hydrauliczny elektrycznie sterowany typ D1VW - oznaczenia

Rozdzielacz hydrauliczny elektrycznie sterowany typ D1VW – oznaczenia

Typowe konfiguracje dostępne od ręki w magazynie Bipromasz

L.p.Kod
2D1SE83BNJW
3D1VL001CN4J
4D1VL001KN4J
5D1VLB020BN4J
6D1VW001CNJW
7D1VW001CNJWL
8D1VW001CNKW
9D1VW001CNTW
10D1VW001ENJW
11D1VW001ENKW
12D1VW001ENTW
13D1VW001KNKW
14D1VW001MNJW
15D1VW001MNTW
16D1VW002CNJW
17D1VW002CNKW
18D1VW002CNTW
19D1VW002CNYW
20D1VW002ENJW
21D1VW002KNYW
22D1VW003CNJW
23D1VW004CNJW
24D1VW004CNKW
25D1VW004CNTW
26D1VW004CNYW
27D1VW004ENJW
28D1VW004KNJW
29D1VW008ENJW
30D1VW008ENTW
31D1VW008KNJW
32D1VW008MNKW
33D1VW009CNJW
34D1VW009CNKW
35D1VW009CNTW
36D1VW009ENTW
37D1VW011CNJW
38D1VW011CNYW
39D1VW014ENJW
40D1VW014KNJW
41D1VW015MNJWTI4N
42D1VW016FNJW
43D1VW020BNJW
44D1VW020BNKW
45D1VW020BNTW
46D1VW020DNJW
47D1VW020DNKW
48D1VW020HNJW
49D1VW020HNJWI4N
50D1VW020HNKW
51D1VW020HNTW
52D1VW021CNJW
53D1VW030BNJW
54D1VW030BNTW
55D1VW030DNJW
56D1VW031CNJW
57D1VW14KNJW
58D1VW16CNJW
59D1VW20BNJW
60D1VW2ENJW
61D1VW30DNKW
62D1VW3CNJW
63D1VW48KNJW
64D1VW7ENJP
65RK-D1VW91RETAINERDC-W
66Rozdzielacz D1VW1MNJW
67Rozdzielacz D1VW22CNJW
68Rozdzielacz D1VW6FNJW75
69Rozdzielacz D1VW9CNKW 12V
70Rozdzielacz D1VW9KNKW75
71Rozdzielacz hydrauliczny D1VW001CNKW
72Rozdzielacz hydrauliczny D1VW1FNJW
73Rozdzielacz hydrauliczny D1VW1KNJW
74Rozdzielacz hydrauliczny D1VW20BNKW
75Rozdzielacz hydrauliczny D1VW20BNYW
76Rozdzielacz hydrauliczny D1VW20DNYW
77Rozdzielacz hydrauliczny D1VW26BNJW
78Rozdzielacz hydrauliczny D1VW2CNTW
79Rozdzielacz hydrauliczny D1VW6KNYW
80Rozdzielacz hydrauliczny D1VW9CNTW
81Zawór hydrauliczny D1FBE01CCONMWO
82Zawór hydrauliczny D1VW30HNKW
83Zawór hydrauliczny D1VW9CNYW