Szkolenie Filtracja oleju Parker

23 mar Szkolenie Filtracja oleju Parker

Dziękujemy naszym gościom ze współpracujących firm: www.axtech.no, www.wamet.pl, www.hydr-tor.pl oraz prelegentowi – specjaliście firmy Parker za udział w szkoleniu Filtracja hydrauliczna – nowoczesne rozwiązania techniczne firmy Parker.


Standardy jakości oleju

  • Norma International Standard Organisation
  • ISO 4406 : 1999 jest najpopularniejszą i preferowaną metodą klasyfikacji ilości zanieczyszczeń na 100 ml cieczy. Typowy kod ISO
    składa sie z trzech numerów np. 19/17/14: Nominalne wielkości kanałów to 4μm(c), 6μm(c), 14μm(c), zakres raportu ISO to 7 – 24;
  • Rozmiary cząstek wyrażonych w „μm“ pochodzą z rozkładów określonych w normie ACFTD (ang. Air Cleaner Fine Test Dust).
  • Rozmiary cząstek wyrażonych w „μm(c)“ pochodzą z rozkładów określonych w normie MTD (ang. ISO Medium Test Dust).
  • Prosty, 3 cyfrowy kod opisuje sytuację jakości oleju;
  • Wyższe liczby => bardziej brudny olej;

Nowy fabrycznie olej : zwykle ISO 20/18/15


Standard ISO

Kod ISO
Używając prostego kodu, definiujemy poziomy czystości oleju.

Analizując rezultat odnośnie kanału >14μm, jest on 18x bardziej zanieczyszczony!


ISO 4406:1999

Tabela klas jakości (cząstki w 100 ml oleju)
tabela klas jakości

Uwaga:
Zmiana klasy o jedną oznacza wzrost/spadek zawartości cząstek od dwu- do czterech razy!!!


Standardy

Porównanie Standardów

porównanie standardów

Szkolenie zakończono częścią praktyczną – badanie czystości oleju i analiza układu hydraulicznego agregatu AHE-30B-PV-140 i AHE-18B-PV46.
agregaty AHE-30B-PV-140 i AHE-18B-PV46