Sonda statyczna wciskana CPT-20 na wiertnicy MWG-6