Nowe wdrożenie!
Hydrauliczna wiertnica pozioma HWP-200

Hydrauliczna wiertnica pozioma HWP-200 produkcji Bipromasz w Bydgoszczy

20 cze Nowe wdrożenie!
Hydrauliczna wiertnica pozioma HWP-200

Hydrauliczna wiertnica pozioma HWP-200 – przewierty dla nowej inwestycji GAZPROM w Bułgarii.

Na zdjęciach powyżej – dostawa Bipromasz z maja 2020 r.

Hydrauliczna wiertnica pozioma HWP-200 do wykonywania przewiertów poziomych pod przeszkodami terenowymi takimi jak: drogi, nasypy kolejowe budynki itp. Na zdjęciach powyżej wiertnica wykorzystana do wykonywania gazociągów o średnicy 1420 ale max średnica wciskanej rury wynosi 2020 mm na długość zależnie od warunków gruntowych.

Wiertnica HWP-200 ma zastosowanie do przewiertów w gruntach suchych, średnio nawodnionych, nieskalistych. Możliwe jest również pokonywanie lokalnych przewarstwień skalnych przy użyciu specjalnych głowic skrawających z ostrzami widiowymi.

Prezentowana na widocznym przykładzie technologia przewiertu polega na wciskaniu w grunt rury stalowej o średnicy 1428 mm. Rurę stalową poprzedza głowica urabiająca nożowa lub widiowa o średnicy 1450 mm a urobek z wnętrza stalowej rury osłonowej transportuje zespół ślimaków o średnicy 1320 mm.