Bipromasz kwalifikowanym wykonawcą dla spółki PKP Energetyka S.A.