Zawór przelewowy R4V

(450 l/min – 350 bar)

Zadaniem zaworu przelewowego jest ograniczenie ciśnienia w układzie hydraulicznym. W przypadku wzrostu ciśnienia ponad nastawioną wartość, zawór przesterowuje się kierując olej do portu B, który połączony jest ze zbiornikiem. Zawór ciśnieniowy R4V posiada znormalizowane przyłącza gwintowe BSPP. W wyposażeniu zaworu R4V jest zawór elektromagnetyczny (pilot) sterujący zaworem głównym. Dostępne są dwie konfiguracje: bezprądowo otwarty zawór główny (standard) lub bezprądowo zamknięty zawór główny (opcja).

Dostępna jest wersja bez pilota sterującego.
Dzięki zastosowaniu zaworu sterującego elektromagnetycznego zawór przelewowy RS można załączać elektrycznie lub wyłączać dla swobodnego przepływu z portu P do T.
Odpowiada on zatem wymaganiom układów hydraulicznych pod względem:

  • rozruch bez obciążenia,
  • bieg jałowy bez strat ciśnieniowych,
  • sprzężenie z elektrycznym wyłącznikiem awaryjnym.

zawor_cisnieniowy_r4v_2zawor_cisnieniowy_r4v_3

Zawór z funkcją odciążenia elektromagnetycznego:
zawor_cisnieniowy_r4v_4zawor_cisnieniowy_r4v_5

  • Przepływ maksymalny – 60 l/min
  • Ciśnienie maksymalne – 350 bar
  • Porty przyłączeniowe P i T – 1/2 BSP
  • Masa – 0,5 kg
  • Ciecz robocza – olej mineralny

Spadek ciśnienia w funkcji przepływu.
zawor_cisnieniowy_vpdlp_wykres

Warunki pomiaru:
Olej mineralny o lepkości 24 cSt, w temperaturze 50 C

zawor_cisnieniowy_vpdlp_wymiary

VPDLP-1/2 – [zakres regulacji]

Zakresy regulacji [bar]
10 – 100
80 – 160
90 – 190
190 – 250
250 – 350

Kategoria
Hydraulika siłowa, Sprzedaż, Zawory ciśnieniowe, Zawory do montażu na rurociągach