zapuszczanie_zbrojenia_do_wykonanego_i_zabetonowanego_odwiertu_okm-800

02 Paź zapuszczanie_zbrojenia_do_wykonanego_i_zabetonowanego_odwiertu_okm-800