Naprawy i regeneracja siłowników hydraulicznych

Do najczęściej spotykanych uszkodzeń siłowników hydraulicznych można zaliczyć utratę szczelności dławicy i przeciek zewnętrzny po uszczelnieniu tłoczyska oraz przeciek wewnętrzny cylindrów po uszczelnieniu tłoka.

Powszechnymi powodami powstawania tych awarii są:

  • uszkodzenia tłoczyska,
  • zużycie prowadzeń tłoczyska,
  • zanieczyszczony olej,
  • ekstremalne temperatury,
  • reakcje chemiczne,
  • zbyt wysokie ciśnienie,
  • zbyt niskie ciśnienie.

W ostatnich latach można obserwować dynamiczny wzrost zapotrzebowania na maszyny ciężkie z osprzętem hydraulicznym. Naprawy siłowników realizowane w firmie Bipromasz to ważna część procesu serwisowania tych maszyn.

Realizujemy liczne naprawy dla klientów z rynku lokalnego, ale istotny udział w naszych usługach zajmują też naprawy siłowników przysyłanych spedycją z terenu całego kraju. Podejmujemy się napraw trudnych związanych z wymianą tłoczyska, rury cylindrowej lub przegubów i tulei ślizgowych.

Każda naprawa zakończona jest próbą stanowiskową przy ciśnieniu próbnym.

naprawa_certyfikat

Uszkodzone tłoczysko i jego ułożyskowanie

tłoczyskoUszkodzone tłoczysko i ułożyskowanie należą do najczęstszych przyczyn zniszczenia uszczelnienia tłoczyska.

Powód takiego stanu rzeczy przeważnie stanowi skośne obciążenie tłoczyska w stosunku do jego osi, powodujące powstanie sił poprzecznych lub zginanie tłoczyska.

POWÓD: Niewłaściwy dobór siłownika do danych warunków pracy urządzenia.

Na fotografiach obok znajdują się dławica i uszczelnienie, które pokazują uszkodzenie powstałe na skutek niewspółosiowego obciążenia. Ślady na uszczelce są spowodowane mieszaniną brązu i oleju hydraulicznego.

Objawy

uszczelka tłokaUszczelnienie tłoka i ułożyskowanie uszkodzone są tylko z jednej strony. Tłok lub wewnętrzna powierzchnia cylindra są uszkodzone lub zatarte po przeciwnej stronie w stosunku do uszkodzeń tłoczyska i uszczelnienia przy maksymalnym wysunięciu tłoka.

Zanieczyszczony płyn roboczy

pierścienie uszczelniająceZanieczyszczony olej może być realną przyczyną przedwczesnego zużycia uszczelnień tłoka i tłoczyska.

Zawieszone w płynie roboczym frakcje stałe uszkadzają powierzchnie tłoka i tłoczyska, a także pierścienie uszczelniające. Ponadto zanieczyszczenia z powietrza przedostają się do cylindra poprzez uszkodzone pierścienie zagarniające.

tłokWszystkie oleje hydrauliczne zawierają określoną ilość wody oddziaływującej nie tylko na własności smarne płynu roboczego, ale powodujące także przyspieszone starzenie się materiałów uszczelnień.

Powietrze rozpuszczone w oleju uznaje się za zanieczyszczenie. Piki ciśnienia pojawiające się w układzie przy szybkich ruchach roboczych powodują magazynowanie znacznej energii w pęcherzykach powietrza w postaci lokalnego wzrostu temperatury.
pierścień

OBJAWY

Cząstki stałe powodują zatarcia powierzchni uszczelek, pierścieni prowadzących tłoczyska oraz tulei tłumiących [fotografie obok]. Pęcherze powietrza powodują niewielkie zatarcia na wewnętrznych pow. uszczelek po stronie wysokiego ciśnienia i wyrwania („nadgryzieni”) warg uszczelek.

Ekstremalne temperatury

pierścieńEkstremalne temperatury pracy powodują dwojakie zagrożenie:

Pierwsze, gdy temperatura przekracza limity zastosowań materiałów użytych uszczelnień.

Drugie, gdy stosowane płyny robocze charakteryzują się gorszymi właściwościami smarnymi niż olej na bazie produktów przeróbki ropy naftowej.

OBJAWY:

Uszczelnienia poddane działaniu ponad dopuszczalnej temperatury w stosunku do zakresu pracy, twardnieją, pękają i kruszą się[fot.]

Agresywne związki chemiczne

pierścienieNiektóre płyny robocze reagują z uszczelnieniami.

Producenci informują, które materiały uszczelnień są odpowiednie dla danych płynów, zapominają określić, czy nadają się do pracy w warunkach dynamicznych. W połączeniach statycznych akceptowalne jest spuchnięcie O-ringów o 10%, w dynamicznych prowadzi do wzrostu tarcia i przyspieszonego zniszczenia.

OBJAWY:

Uszczelnienia mogą być lepkie ciągnąc się lub wysuszone i popękane. Skurczone uszczelnienia mogą grzechotać w rowkach, podczas, gdy spuchnięte mogą utrudniać ich demontaż z cylindra.

Przecieki spowodowane wysokim ciśnieniem

uszkodzenieWystępuje w przypadku zastosowania uszczelnień z poliuretanu ostatniej generacji.

Tłumienie ruchu krańcowego ograniczające wypływ z cylindra powoduje narażenia uszczelnienia na obciążenie ciśnieniem zwrotnym dwukrotnie przewyższającym ciśnienie w układzie.

OBJAWY:
Pojawienie się dużego przecieku. Uszczelnienie może ulec uszkodzeniu lub zdeformowaniu na całej wewnętrznej powierzchni. Może pojawić się także uszkodzenie pierścieni podporowych uszczelnień, a także elementów ustalających.

Kategoria
Produkcja, Siłowniki hydrauliczne