Inklinometr – elektroniczna kontrola pionowości i poziomu